Op.Dr. Mesut ULUÖZ

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ UZMANI

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ (ERKEN YAŞ DİZ KİREÇLENMESİ)

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

     Malum, ileri yaşta(60 yaş üstü) diz kireçlenmesinde diz protezi yapılıyor. Bozulan eklem yüzeyi alınıp, eklem yüzünü taklit eden özel bir metal malzeme ile kaplanıyor.
Ancak genç yaş hastalarda genelde eklem yüzünün sadace bir kısmında erime olur bu da bacağın düz görünümünün kaybolmasına , halk arasında futbolcu bacağı skoda bacak denilen durumun oluşmasına, sebep oluyor. İşte genç hastalarda dizin bu  eğriliğini tibiaya (kaval kemiği) yapılan müdaheleyle düzeltebiliyoruz. Dizde vucut ağırlığının bindiği nokta dışa yani sağlam kıkırdak alanına kaymış olur. Uygun hastaya doğru  teknikle yapıldığında başarı  şansı yüksektir. 
           Mevcut diz hastalığınızın bu ameliyata uygun olup olmadığını belirlemek için klinğimize başvurabilirsiniz.


 YTO AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI DİZDEKİ EĞRİLİĞİN DÜZELTİLMİŞ HALİYTO AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI DİZDEKİ EĞRİLİĞİN DÜZELTİLMİŞ HALİ
Takvim
Saat
Hava Durumu