Op.Dr. Mesut ULUÖZ

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ UZMANI

TETİK PARMAK

Tetik Parmak

Parmakları büken tendonlar  parmakların avuca birleşme yerinde pulley denilen ve tendonların kayma hareketini kontrol eden (makara görevi yapan) yapıların içine girip parmak ucuna kadar ilerlerler. Tünel girişinde tendonda bir kalınlaşma olursa tendon tünelde sıkışır. Parmak açılmaya çalışılırken takılır zorlanması halinde tetiğin düşmesine benzer bir şekilde birden ses çıkararak açılır, bu sırada ciddi ağrı oluşur. İleri vakalarda parmak hiç açılmaz.

Tendon takıldığında ağrı, inflamasyon ve şişlik daha da artmaktadır, şişen tendon daha çok takılır böylece bir kısır döngü oluşur.

Belirti ve bulgular:

Tetik parmak / başparmak parmakta bir rahatsızlık hissi ile başlar. Avuçta parmak hareketi ile hareket eden bir sertlik ele gelebilir. Parmak büküldüğünde takılma hissi veya kilitlenme oluşabilir.

Tedavi:

Tedavinin amacı takılma ve kilitlenme durumunun ortadan kaldırılmasıdır. Böylece tekrar parmağın hareketi geri kazanım olur.
Fleksor tendon (parmağı büken kiriş ) etrafındaki ağrı ve inflamasyonun giderilmesi ile tendon  kayma hareketi tekrar kolaylaşır.
Tendondaki inflamasyon ve şişmenin giderilmesi için ağızdan ilaç tedavisi, o bölgeye iğne yapılması (lokal ilaç enjeksiyonu) ya da bir parmak atelinin kullanım yarar sağlayabilir. Ancak ileri vakalrda bu yöntemler ile bir sonuç alınama şansı düşüktür, cerrahi tedavi düşünülmelidir.
         
Cerrahisi kısa bir girişimdir. Cerrahi sırasında sıkmanın olduğu makara gevşetilir. Hemen ameliyat sonrası aktif parmak hareketi başlanır. Mümkün olduğunca çabuk hareket başlanmalıdır; hareketsiz kalınırsa inflamasyonun da yardımıyla  kısa zamanda yapışıklıklar gelişebilir. Bu da parmak hareketini kısıtlar.

Takvim
Saat
Hava Durumu